Hạnh phúc là gì?

26/12/2020 | Lacker Nguyễn 1,141 view
Hạnh phúc là khi...


 

HẠNH PHÚC LÀ GÌ ? 
Hạnh phúc là gì?
Bạn nghèo, có người không rời bỏ bạn, đó là hạnh phúc.
Bạn khóc, có người an ủi bạn, đó là hạnh phúc.
Bạn già, có người bầu bạn với bạn, đó là hạnh phúc.
Bạn sai, có người bao dung bạn, đó là hạnh phúc.
Bạn mệt, có người lo lắng cho bạn, đó là hạnh phúc.
Thực ra, hạnh phúc vốn dĩ không phải bạn có thể ở bên bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người sẵn lòng ở bên bạn.

Cảm on bạn đã đọc bài viết tại Vnmood.com

Từ khoá lời khuyên yêu status tâm trạng


Có thể bạn quan tâm